Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece

"Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece "
Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji - począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną, a

skończywszy na integracyjnej i substytutywnej - prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania z katalogów do wersji mobilnej. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek w Polsce, jak i zagranicą, będą wybrzmiewały w polecanej Państwu publikacji.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy.
Seria:Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : 103
Hasła:Biblioteki
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Technologie mobilne
Usługi biblioteczne
Praca zbiorowa
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
Wydanie:Wyd. I.
Opis fizyczny:379, [1] strona : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej. Bibliografie, netografie przy pracach.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Zakres czasowy:2019 r.
Powstanie dzieła:2019 r.
Twórcy:Cyrklaff, Magdalena J. Redakcja

Wojciechowska, Maja. Redakcja

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wstęp
 2. CZĘŚĆ I. USŁUGI I TECHNOLOGIE MOBILNE W BIBLIOTEKACH
 3. 1. Stanisława Kurek-Kokocińska – Podążając za czytelnikiem. Mobilność w udostępnianiu księgozbiorów bibliotek publicznych – analiza wybranych form usług ruchomych
 4. 2. Karina Fedynyszyn – Rola mobilnych form komunikacji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych
 5. 3. Agata Walczak-Niewiadomska – Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych
 6. 4. Aleksander Gniot – Czytelnia w drodze – oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. 5. Natalia Pamuła-Cieślak, Daria Chrześcijańska – Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych
 8. CZĘŚĆ II. BIBLIOTEKI AKADEMICKIE I ICH UŻYTKOWNICY W DOBIE ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH
 9. 6. Grażyna Piotrowicz – Modele bibliotek akademickich w drodze do mobilności. Studium przypadku rozwiązań mobilnych
 10. 7. Iwona Fryzowska-Chrobot, Wojciech Giermaziak – Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
 11. 8. Magdalena Seta – Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie do usług bibliotecznych na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 12. 9. Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek-McRobb – Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce
 13. 10. Justyna Sobocha-Stanuch „Biblioteka w smartfonie” – dostosowanie witryn bibliotek uczelni akademickich do projekcji na urządzeniach mobilnych. Przykład placówek krakowskich
 14. 11. Joanna Gomoliszek – Mobilność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ocenie wybranej grupy użytkowników
 15. 12. Sławomir Sobczyk – Być albo nie być… mobilnym studentem ASP – analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 16. 13. Lilianna Nalewajska – Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie – przykład BUW
 17. CZĘŚĆ III. ORGANIZACJA I PRACA W BIBLIOTEKACH
 18. 14. Marcin Karwowski – Struktura współczesnej wojewódzkiej biblioteki publicznej – analiza istniejących struktur i propozycja modelu organizacyjnego
 19. 15. Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk – Narzędzia obsługujące rejestrację wymiany i darów w bibliotekach prolibowych, ze szczególnym uwzględnieniem modułu WiD jako przykład otwartości w pozyskiwaniu zasobów bibliotecznych
 20. 16. Karina Olesiak – Model biznesowy Canvas efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 21. 17. Zofia Jakóbczak – Biblioteki archiwów państwowych w przededniu rewolucji katalogowej
 22. 18. Monika Cieniewska, Anna Nobis-Fechner – Biblioteka w domu każdego niewidomego – 10 lat Serwisu Wypożyczeń On-line Działu Zbiorów dla Niewidomych
 23. CZĘŚĆ IV. POLITYKA OTWARTOŚCI. OFERTY BIBLIOTEK DLA CZYTELNIKÓW I ICH PROMOCJA
 24. 19. Barbara Chmielewska – E-rozproszenie. Publikacje w otwartym dostępie a biblioteki
 25. 20. Maja Wojciechowska – Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako próba zwiększania konkurencyjności. Przykład makerspace
 26. 21. Marzena Błach – Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 27. 22. Marta Stąporek, Krystyna Wiatr – Chatbot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty
 28. 23. Magdalena Kokosińska – Usługa book a librarian w bibliotekach polskich i zagranicznych
 29. CZĘŚĆ V. WIELOZADANIOWOŚĆ ORAZ KOMPETENCJE BIBLIOTEKARZY I CZYTELNIKÓW
 30. 24. Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Julita Niedźwiecka-Ambroziak – Bibliotekarz wielozadaniowy – analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych
 31. 25. Katarzyna Pełka-Smętek, Wojciech Morek – Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych
 32. 26. Urszula Szybowska – Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej
 33. 27. Rafał Mielczarek, Witold Pokrop – Propaganda czy chaos informacyjny? Opinie przedstawicieli kultury książki o wiarygodności treści publikowanych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na portalach internetowych
 34. 28. Marta Deńca – Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece – możliwości i ograniczenia

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 027.5 M.
Numer inw.: 37590
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.