Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie


KATALOG KSIĘGOZBIORU CZYTELNIPrzeszukiwanie po indeksie:


Wyświetlone zostało 500 ostatnio wprowadzonych do katalogu pozycji (nowe nabytki). Zostały one posortowane malejąco po numerze inwentarzowym. Pozycje można tylko przeglądać, nie działa w tym trybie wyszukiwanie.


Zmiana sposobu wyświetlania:

book
x
book

Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii...

Rzeszów : Wydawnictwo Poltext ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych

"Motywacja zachowań samobójczych "

Warszawa : Difin, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób...

Tytuł oryginału: "Psychiatric and behavioural disorders in intellectual and developmental disabilities, ".

Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej : przegląd...

Grewiński, Mirosław

Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Urologia nieoczywista

Warszawa : PZWL, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Rynek zdrowia seniorów

Nieszporska, Sylwia.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Prawo w medycynie

Fiutak, Agnieszka.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Prawa człowieka i ludzka godność : ochrona i aksjologia

Kozłowski, Ryszard

Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Podstawy fizjologii medycznej

Kraków : Medycyna Praktyczna, © 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia - stan...

Kędzierski, Witold.

Warszawa : Difin, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Opiekun medyczny : nowe umiejętności

Rychlik, Agnieszka

Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon sp. z o.o., [2020].

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo...

Cęcelek, Grażyna.

Warszawa : Difin, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku

Celuch, Małgorzata.

Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., copyright 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Leczenie cukrzycy : podejście skoncentrowane na pacjencie

Tytuł oryginału: "Diabetes management : a manual for patient-centred care".

Titchener, Janet

Wrocław : Edra Urban & Partner, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Instrumenty oddziaływania Rady Europy na rozwój wsi i rolnictwa w...

Pizior, Ryszard

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Gospodarka cyfrowa : jak nowe technologie zmieniają świat

Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.

Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Europejska współpraca zbrojeniowa

Śledź, Piotr.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji

Głodkowska, Joanna.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Antybiotyki w dobie narastającej lekoodporności

Markiewicz, Zdzisław

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : PZWL, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Afazjologia : organiczne zaburzenia mowy

Warszawa : PZWL, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

(Nie)równość płci w sferze publicznej = Gender (in)equality in the...

Tytuł równoległy: "Gender (in)equality in the public sphere ".

Warszawa : CeDeWu : Księgarnia Ekonomiczna, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność...

Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną :...

Wolan-Nowakowska, Mariola

Warszawa : Difin, 2021.

available

zobacz szczegóły


1 2 3 4

DALEJ