Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność

Odpowiedzialność:redakcja naukowa Aleksy Pocztowski, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek.
Seria:HR
Hasła:Badania naukowe
Dobre praktyki
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Praca zbiorowa
Adres wydawniczy:Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
Opis fizyczny:368 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej. Bibliografie, netografie przy pracach.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje fachowe. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Nauka i badania
Zarządzanie i marketing
Zakres czasowy:2001-2021 r.
Powstanie dzieła:2021 r.
Twórcy:Pocztowski, Aleksy. (1956- ). Redakcja

Rakowska, Anna. Redakcja

Sitko-Lutek, Agnieszka. Redakcja

Przeznaczenie:Dla badaczy, studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach ekonomicznych i społecznych, a także przedsiębiorców, menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za rozwój personelu.
Odbiorcy:Szkoły wyższe. Doradcy personalni. Menedżerowie. Przedsiębiorcy.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wykaz skrótów
 2. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy... Tytułem wstępu
 3. Część I. Idee, szkoły, ludzie i instytucje - ewolucja zarządzania zasobami
 4. ludzkimi w Polsce
 5. Rozdział 1.
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Gdańskim
 7. Halina Czubasiewicz
 8. Wstęp
 9. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytecie
 10. Gdańskim
 11. Dorobek Zakładu ZZL
 12. Rozdział 2.
 13. Historia ZZL w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 14. Anna Lipka, Przemysław Zbierowski, Łucja Waligóra
 15. Wstęp
 16. Katedra Zarządzania Organizacjami
 17. Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 18. Podsumowanie
 19. Rozdział 3.
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku
 21. naukowym
 22. Dagmara Lewicka, Aleksy Pocztowski, Małgorzata Tyrańska,
 23. Anna Wziątek-Staśko
 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Ekonomicznym
 25. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 26. Katedra Zarządzania Zasobami Pracy ZZL na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie
 27. Zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania
 28. i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 29. Uwaga końcowa. Gdzie jesteśmy?
 30. Rozdział 4.
 31. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodkach akademickich
 32. Lublina
 33. Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek
 34. Wprowadzenie
 35. Ogólna charakterystyka Wydziału Ekonomicznego UMCS
 36. Działalność naukowo-badawcza
 37. Działalność badawcza
 38. Rozwój kadr
 39. Działalność dydaktyczna w obszarze ZZL realizowana
 40. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w latach 2007-2020
 41. Współpraca międzynarodowa
 42. Aspekty praktyczne i utylitarne
 43. Działalność organizacyjna
 44. Politechnika Lubelska
 45. Rozdział 5.
 46. Współczesność ZZL w akademickiej Łodzi
 47. Joanna Cewińska, Izabela Warwas, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 48. Wstęp
 49. Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 50. Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 51. ZZL w badaniach Politechniki Łódzkiej
 52. Zakończenie
 53. Rozdział 6.
 54. Subdyscyplina zarządzanie zasobami ludzkimi - z doświadczeń
 55. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 56. Aldona Andrzejczak, Beata Skowron-Mielnik, Jan Szambelańczyk
 57. Wprowadzenie
 58. Struktura instytucjonalna i kadry
 59. Działalność badawcza
 60. Działalność dydaktyczna
 61. Współpraca międzynarodowa
 62. Aspekty praktyczne i działalność organizacyjna
 63. Uwagi końcowe
 64. Rozdział 7.
 65. Spojrzenie na ZZL w ośrodku toruńskim
 66. Monika Wojdyło, Kamil Zawadzki
 67. Charakterystyka jednostki
 68. Działalność badawcza
 69. Rozwój kadr
 70. Działalność dydaktyczna
 71. Współpraca międzynarodowa
 72. Aspekty praktyczne i utylitarne
 73. Działalność organizacyjna
 74. Rozdział 8.
 75. Tradycje ZKL i ZZL w naukowym środowisku warszawskim
 76. Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Czesław Szmidt, Agnieszka Wojtczuk-Turek
 77. Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 78. Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego
 79. Rozdział 9.
 80. Osiągnięcia ośrodka wrocławskiego
 81. Marzena Stor, Alicja Smolbik-Jęczmień, Anna Cierniak-Emerych, Czesław Zając,
 82. Dominika Bąk-Grabowska
 83. Wprowadzenie
 84. Geneza instytucjonalna i personalna rozwoju badawczego ZZL
 85. Nurty naukowo-badawcze w katedrach
 86. Współpraca międzynarodowa w badaniach z zakresu ZZL
 87. Konferencje naukowe i współpraca z otoczeniem
 88. Działalność dydaktyczna w obszarze ZZL
 89. Podsumowanie
 90. Rozdział 10.
 91. Współczesność ZZL w naukowym ośrodku szczecińskim
 92. Katarzyna Gadomska-Lila, Wojciech Jarecki, Marek Kunasz
 93. Wprowadzenie
 94. Katedra Organizacji i Zarządzania
 95. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 96. Działalność poznawcza
 97. Rozwój kadr
 98. Działalność dydaktyczna
 99. Współpraca międzynarodowa
 100. Aspekty praktyczne i utylitarne
 101. Działalność organizacyjna
 102. Podsumowanie
 103. Rozdział 11.
 104. Zarządzanie kapitałem ludzkim w działalności Komitetu Nauk
 105. o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 106. Gertruda Uścińska
 107. Wprowadzenie
 108. Nauka i edukacja
 109. Sekcja młodych "Rozwój kapitału ludzkiego" - integracja
 110. środowiska naukowego i popularyzacja wyników badań
 111. Wyróżnienia dla najlepszych badaczy i praktyków
 112. Oddziaływanie na politykę państwa
 113. Zakończenie: nasze plany
 114. Rozdział 12.
 115. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w rozwoju
 116. subdyscypliny zarządzanie zasobami ludzkimi.
 117. Piętnaście lat później
 118. Bogdan Nogalski
 119. Wstęp
 120. W kwestii przypomnienia kierunkowych priorytetów oddziaływania Komitetu na środowisko naukowe
 121. Komitet, jego skład i przedstawiciele subdyscypliny ZZL
 122. Praca Komitetu nad treścią merytoryczną subdyscypliny ZZL
 123. i jej miejscem w strukturze dyscypliny
 124. Rozwój środowiska naukowego związanego z subdyscypliną ZZL
 125. Prace naukowe dotyczące tematyki ZZL w organizowanych
 126. przez KNOIZ PAN konkursach
 127. Szkoły Letnie Organizacji i Zarządzania oraz patronaty naukowe
 128. Komitetu jako przedsięwzięcia wspierające rozwój subdyscypliny ZZL
 129. Zakończenie
 130. Rozdział 13.
 131. Historia zjazdów katedr. Czy warto je organizować?
 132. Zenon Wiśniewski
 133. Część II. Tożsamość naukowa zarządzania zasobami ludzkimi i metodyczne
 134. dylematy w badaniach ZZL
 135. Rozdział 1.
 136. Kontrowersje wokół tożsamości zarządzania zasobami ludzkimi
 137. Jan Szambelańczyk
 138. Wstęp
 139. Postrzeganie istoty ZZL
 140. Rozwój i innowacyjność oraz specjalizacja ZZL a praktyka
 141. Dezagregacja ZZL
 142. Uwagi końcowe
 143. Rozdział 2.
 144. Wyzwanie zastosowania badań jakościowych w praktyce
 145. zarządzania zasobami ludzkimi
 146. Janusz Strużyna
 147. Zmiany w charakterystyce i sposobach badania zjawisk
 148. zarządzania
 149. Wymagania stosowania metod jakościowych i kroki
 150. od implementacji do praktyki
 151. Uwagi końcowe
 152. Rozdział 3.
 153. Metaanaliza w ZZL - dotychczasowe doświadczenia i przyszłe
 154. kierunki badań
 155. Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek
 156. Wstęp
 157. Rola i zalety metaanaliz w badaniach prowadzonych na gruncie ZZL
 158. Metodyki wykorzystywane w metaanalizach na gruncie ZZL
 159. Co wiemy o metaanalizach prowadzonych na gruncie ZZL?
 160. Metaanalizy w obszarze strategicznego ZZL
 161. Podsumowanie
 162. Część III. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w ostatniej dekadzie
 163. Rozdział 1.
 164. Determinanty zaangażowania w pracę - wczoraj i dziś
 165. Marta Juchnowicz
 166. Wprowadzenie
 167. Klasyfikacja czynników determinujących zaangażowanie w pracę
 168. Metodyka badań
 169. Wyniki analiz
 170. Dyskusja wyników
 171. Podsumowanie
 172. Rozdział 2.
 173. Determinanty zmian podejścia do motywowania
 174. Maria Wanda Kopertyńska
 175. Wstęp
 176. Zmiany na rynku pracy oraz aspekty kulturowe jako determinanty
 177. zmian
 178. Wewnątrzorganizacyjne determinanty zmian podejścia
 179. do motywowania
 180. Podsumowanie
 181. Rozdział 3.
 182. Społeczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach
 183. międzynarodowych organizacji gospodarczych - wyniki badań
 184. Czesław Zając
 185. Wstęp
 186. Istota i cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
 187. Personalne i kulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 188. w międzynarodowych organizacjach gospodarczych w świetle
 189. własnych badań empirycznych
 190. Syntetyczna charakterystyka metodyki badań
 191. Personalne i kulturowe problemy zarządzania zasobami
 192. ludzkimi w zlokalizowanych w Polsce spółkach zależnych
 193. międzynarodowych korporacji w świetle badań empirycznych
 194. Zakończenie
 195. Rozdział 4.
 196. Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich
 197. przedsiębiorstw
 198. Urban Pauli, Aleksy Pocztowski
 199. Wprowadzenie
 200. Znaczenie talentów dla MŚP
 201. Uwarunkowania zarządzania talentami w MŚP
 202. Charakterystyka praktyk ZT w MŚP
 203. Identyfikowanie i pozyskiwanie pracowników utalentowanych
 204. Rozwój i szkolenia
 205. Wynagradzanie
 206. Rozwój karier
 207. Podsumowanie
 208. Rozdział 5.
 209. Ewolucja koncepcji kariery - ku integracji?
 210. Alicja Miś
 211. U podstaw konceptualnych problematyki kariery
 212. Współczesne koncepcje kariery - różnorodność ograniczona
 213. Perspektywa integracyjna - punkt wyjścia i dalsze sugestie
 214. Rozdział 6.
 215. Nowe tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle
 216. Konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi"
 217. Bogusława Urbaniak, Anna Jawor-Joniewicz
 218. Wstęp
 219. Od adaptacji rozwiązań ZZL do wypracowania własnych koncepcji
 220. dostosowanych do potrzeb i możliwości
 221. Rozwój kapitału ludzkiego
 222. Komunikacja z otoczeniem
 223. Różnorodność
 224. Zaangażowanie
 225. Zakończenie
 226. Część IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej
 227. i społecznej, czyli dokąd zmierzamy
 228. Rozdział 1.
 229. E-zarządzanie i przywództwo
 230. Paweł Korzyński
 231. Wprowadzenie
 232. Indywidualne traktowanie z wykorzystaniem platform
 233. społecznościowych, systemów informatycznych oraz sztucznej
 234. inteligencji
 235. Inspirująca motywacja wychodząca poza granice organizacji
 236. Stymulacja intelektualna z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 237. oraz platform społecznościowych
 238. Wyidealizowany wpływ za pomocą pozycjonowania w świecie
 239. wirtualnym
 240. Podsumowanie
 241. Rozdział 2.
 242. O zastosowaniu ICT w HR i co z tego wynika dla HR w polskich
 243. organizacjach i dla badaczy tego zjawiska
 244. Jacek Woźniak
 245. Wprowadzenie
 246. Konsekwencje zastosowania ICT w HR dla realizacji celu
 247. humanistycznego i sprawnościowego
 248. Zmiany w realizacji praktyk HR i narzędzia ICT do nich służące
 249. Podsumowanie
 250. Rozdział 3.
 251. Kompetencje przyszłości i zatrudnialność w dobie cyfryzacji
 252. Anna Rakowska
 253. Wprowadzenie
 254. Zatrudnialność jako grupa kompetencji
 255. Wnioski
 256. Zakończenie
 257. Rozdział 4.
 258. Trendy na rynku pracy w Polsce
 259. Jarosław Oczki
 260. Wprowadzenie
 261. Rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
 262. Demograficzne uwarunkowania zmian stopy bezrobocia w Polsce
 263. Popytowe uwarunkowania stopy bezrobocia
 264. Wnioski
 265. Spis rysunków
 266. Spis wykresów
 267. Spis tabel *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 005.95/.96
Numer inw.: 37599
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.