Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Antybiotyki w dobie narastającej lekoodporności

Autor: Markiewicz, Zdzisław

Odpowiedzialność:Zdzisław Markiewicz, Dorota Korsak, Magdalena Popowska.
Hasła:Antybiotyki
Bakterie
Lekooporność
Podręcznik
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : PZWL, 2021.
Wydanie:Wydanie I.
Opis fizyczny:XVII, [1], 426 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia na stronach 409-411. Indeks.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne.
Dziedzina:Biologia
Medycyna i zdrowie
Twórcy:Korsak, Dorota. . Autor

Popowska, Magdalena Anna. . Autor

Odbiorcy:Szkoły wyższe.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Najważniejsze skróty stosowane w książce XIII
 2. Wprowadzenie Zdzisław Markiewicz, Magdalena Popowska 1
 3. 1. Cele antybiotyków w komórce bakteryjnej i sposób, w jaki są atakowane Zdzisław Markiewicz 19
 4. 1.1. Synteza DNA i antybiotyki hamujące jej przebieg 20
 5. 1.1.1. Antybiotyki hamujące biosyntezę DNA 22
 6. 1.1.2. Inne, poza chinolonami, antybiotyki hamujące syntezę DNA 25
 7. 1.2. Przebieg transkrypcji i antybiotyki hamujące syntezę RNA 28
 8. 1.2.1. Antybiotyki hamujące transkrypcję 29
 9. 1.3. Antybiotyki hamujące syntezę białek 31
 10. 1.3.1. Antybiotyki działające na podjednostkę 30 rybosomu 35
 11. 1.3.1.1. Aminoglikozydy i tetracykliny 36
 12. 1.3.2. Antybiotyki działające na podjednostkę 50 rybosomu 42
 13. 1.3.2.1. Makrolidy 42
 14. 1.3.2.2. Linkozamidy 44
 15. 1.3.2.3. Fenikole 45
 16. 1.3.2.4. Pleuromutyliny 45
 17. 1.3.2.5. Oksazolidynony 46
 18. 1.3.2.6. Streptograminy 47
 19. 1.3.2.7. Kwas fusydowy 49
 20. 1.3.2.8. Antybiotyki peptydowe hamujące syntezę białek 50
 21. 1.4. Antymetabolity przeciwbakteryjne 53
 22. 1.5. Budowa i biosynteza elementów osłon bakteryjnych 56
 23. 1.5.1. Błona cytoplazmatyczna bakterii 57
 24. 1.5.2. Budowa błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych60
 25. 1.5.3. Biosynteza fosfolipidów tworzących błony bakteryjne 61
 26. 1.5.4. Budowa i biosynteza lipopolisacharydu 63
 27. 1.5.4.1. Lipooligosacharyd błony zewnętrznej 68
 28. 1.5.5. Antybiotyki działające na strukturę błon bakteryjnych 68
 29. 1.5.5.1. Antybiotyki działające na błonę zewnętrzną 71
 30. 1.5.5.2. Antybiotyki działające na błonę cytoplazmatyczną 74
 31. 1.5.6. Budowa i biosynteza mureiny 78
 32. 1.5.6.1. Etapy biosyntezy mureiny 81
 33. 1.5.6.2. Antybiotyki oddziałujące na biosyntezę i funkcje mureiny 90
 34. 1.5.7. Dodatkowe polimery związane z mureiną 104
 35. 1.5.7.1. Kwasy tejchojowe i lipotejchojowe mureiny bakterii Gram-dodatnich 104
 36. 1.5.7.2. Antybiotyki hamujące syntezę kwasu tejchojowego 108
 37. 1.5.7.3. Kwasy uronowe i inne polimery związane z mureiną 109
 38. 1.5.7.4. Białka ściany bakterii Gram-dodatnich 109
 39. 1.5.7.5. Lipoproteiny w osłonach bakterii Gram-ujemnych 111
 40. 1.6. Budowa osłon Mycobacterium sp. 112
 41. 1.6.1. Skład ściany Mycobacterium tuberculosis 113
 42. 1.6.1.1. Budowa i biosynteza mureiny prątków 113
 43. 1.6.1.2. Budowa i synteza arabinogalaktanu 114
 44. 1.6.1.3. Budowa i biosynteza kwasów mikolowych 116
 45. 1.6.1.4. Glikolipidy w osłonach prątków 118
 46. 1.6.1.5. Lipoproteiny prątków 119
 47. 1.6.2. Antybiotyki stosowane do zwalczania Mycobacterium tuberculosis i innych prątków 120
 48. 2. Skąd się bierze i jak rozpowszechnia się oporność? Magdalena Popowska 125
 49. 2.1. Gleba i jej rola 125
 50. 2.2. Zanieczyszczenie gleby antybiotykami 127
 51. 2.2.1. Czas degradacji antybiotyków w glebie 136
 52. 2.3. Metody wykorzystywane do badania antybiotykooporności 138
 53. 2.4. Geny oporności w glebie, ich ewolucja i rozpowszechnienie 140
 54. 2.5. Bakterie oporne na antybiotyki 144
 55. 2.6. Mechanizmy rozpowszechniania AMR 149
 56. 2.7. Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na rozpowszechnianie AMR 152
 57. 2.7.1. Zastosowanie antybiotyków w przemyśle drobiarskim i jego wpływ na rezystom odchodów drobiowych 154
 58. 2.7.2. Stosowanie antybiotyków w przemyśle bydlęcym i jego wpływ na rezystom odchodów bydlęcych 156
 59. 2.7.3. Stosowanie antybiotyków w przemyśle trzody chlewnej i jego wpływ na rezystom odchodów świńskich 158
 60. 2.7.4. Hodowla zwierząt i rolnictwo 161
 61. 2.7.5. Oczyszczalnie ścieków 165
 62. 2.7.6. Akwakultura 168
 63. 2.7.7. Powietrzne ARG 170
 64. 2.8. Rozpowszechnianie w glebie genów oporności na antybiotyki o podłożu antropogenicznym 171
 65. 2.8.1. Zmiany w rezystomie roślin uprawianych w glebie nawożonej obornikiem . 173
 66. 2.8.2. Dynamika i zmienność genów oporności na antybiotyki w glebie 174
 67. 2.9. Strategie oczyszczania obornika i ścieków 177
 68. 2.9.1. Strategie obróbki obornika 177
 69. 2.9.1.1. Termofilne kompostowanie obornika 177
 70. 2.9.1.2. Fermentacja 178
 71. 2.9.2. Strategie oczyszczania ścieków 178
 72. 2.9.2.1. Reaktory oczyszczania biologicznego 179
 73. 2.9.2.2. Filtracja membranowa 179
 74. 2.9.2.3. Sztuczne tereny podmokłe – mokradła 180
 75. 2.10. Podsumowanie i perspektywy 180
 76. 3. Oporność bakterii na antybiotyki Dorota Korsak, Magdalena Popowska 187
 77. 3.1. Informacje wstępne 188
 78. 3.1.1. Podstawowe wskaźniki oceniające skuteczność antybiotykoterapii 189
 79. 3.1.2. Definicje nabytej oporności – konsensus międzynarodowy 190
 80. 3.1.3. Przetrwanie (ang. persistence) i tolerancja (ang. tolerance) 192
 81. 3.1.4. Podstawowe mechanizmy oporności 196
 82. 3.2. Zmiany w miejscu docelowym działania leku 197
 83. 3.2.1. Oporność na fluorochinolony 197
 84. 3.2.2. Oporność na makrolidy 199
 85. 3.2.2.1. Modyfikacje 23S rRNA 200
 86. 3.2.2.1.1. Metylotransferazy Erm 201
 87. 3.2.2.1.2. Metylotransferazy Rlm 203
 88. 3.2.2.1.3. Punktowe mutacje w domenach II i V 23S rRNA 204
 89. 3.2.2.1.4. Zmiany w białkach rybosomowych 205
 90. 3.2.3. Oporność na fenikole, linkozamidy, oksazolidynony, pleuromutylinę oraz streptograminę A (PhLOPSA) związana z metylotransferazami 207
 91. 3.2.4. Oporność na aminoglikozydy związana z metylotransferazami 208
 92. 3.2.5. Oporność na linezolid 209
 93. 3.2.5.1. Punktowe mutacje w domenie V 23S rRNA 210
 94. 3.2.5.2. Zmiany w białkach rybosomowych 211
 95. 3.2.6. Oporność na ansamycyny (ryfamycyny) 212
 96. 3.2.7. Oporność na tetracykliny 214
 97. 3.2.7.1. Punktowe mutacje w genach kodujących 16S rRNA 214
 98. 3.2.7.2. Zmiany w białkach rybosomowych 215
 99. 3.2.8. Oporność na antybiotyki β-laktamowe wynikająca z modyfikacji białek wiążących penicylinę 215
 100. 3.2.8.1. Streptococcus pneumoniae 217
 101. 3.2.8.2. Haemophilus influenzae 220
 102. 3.2.8.3. Neisseria meningitidis i N. gonorrhoeae 221
 103. 3.2.8.4. Enterococcus faecalis i E. faecium 223
 104. 3.2.9. Oporność na glikopeptydy wynikająca z modyfikacji prekursora peptydoglikanu 225
 105. 3.2.9.1. Oporność Enterococcus spp. na glikopeptydy 225
 106. 3.2.9.1.1. System VanA 229
 107. 3.2.9.1.2. Inne systemy Van 232
 108. 3.2.9.2. Oporność Staphylococcus aureus na glikopeptydy warunkowana obecnością operonu vanA 233
 109. 3.2.9.3. Oporność na glikopeptydy innych gatunków bakterii 235
 110. 3.2.10. Oporność na polimyksyny i daptomycynę 237
 111. 3.3. Zmiana przepuszczalności osłon bakteryjnych 240
 112. 3.3.1. Zmiany w budowie błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych 241
 113. 3.3.2. Zmiany grubości warstwy peptydoglikanu 244
 114. 3.3.2.1. Szczepy Staphylococcus aureus o fenotypie VISA (niezawierające genu vanA) 245
 115. 3.3.2.2. Szczepy Staphylococcus aureus o fenotypie hetero-VISA 248
 116. 3.4. Oporność związana z syntezą enzymów inaktywujących lub modyfikujących cząsteczki antybiotyków 249
 117. 3.4.1. Oporność na β-laktamy – synteza β-laktamaz 249
 118. 3.4.1.1. Nazewnictwo i klasyfikacja β-laktamaz 252
 119. 3.4.1.1.1. Klasyfikacja molekularna według Amblera 253
 120. 3.4.1.1.2. Klasyfikacja β-laktamaz na podstawie ich aktywności według Busha-Jacoby’ego-Medeirosa 263
 121. 3.4.1.1.3. Charakterystyka wybranych β-laktamaz 267
 122. 3.4.2. Oporność na aminoglikozydy 279
 123. 3.4.2.1. Acetylotransferazy aminoglikozydów (AACs)282
 124. 3.4.2.2. Fosfotransferazy aminoglikozydów (ANTs) 283
 125. 3.4.2.3. Nukleotydylotransferazy aminoglikozydów (APHs)284
 126. 3.4.3. Oporność na fenikole 284
 127. 3.4.4. Oporność na makrolidy, linkozamidy i streptograminy 289
 128. 3.4.4.1. Esterazy makrolidów 289
 129. 3.4.4.2. Fosfotransferazy makrolidów 291
 130. 3.4.4.3. Nukleotydylotransferazy linkozamidów 292
 131. 3.4.4.4. Enzymy inaktywujące streptograminy 294
 132. 3.4.5. Oporność na fosfomycynę 296
 133. 3.4.6. Oporność na tetracykliny 298
 134. 3.5. Bakteryjne pompy oporności wielolekowej 299
 135. 3.5.1. Nadrodzina MFS (ang. major facilitators superfamily) 302
 136. 3.5.2. Nadrodzina RND (ang. resistance-nodulation-cell division) 306
 137. 3.5.3. Rodzina SMR (ang. small-multidrug resistance) 310
 138. 3.5.4. Rodzina MATE (ang. multidrug and toxic compounds extrusion) 312
 139. 3.5.5. Nadrodzina ABC (ang. ATP binding cassette) 313
 140. 3.5.6. Rodzina AbgT (ang. p-aminobenzoyl-glutamate transporter) 315
 141. 3.5.7. Rodzina PACE (ang. proteobacterial antimicrobial compound efflux) 316
 142. 3.6. Oporność wynikająca z wytworzenia alternatywnej drogi (lub enzymu) pozwalającej ominąć etap wrażliwy na lek 316
 143. 3.6.1. Oporność na trimetoprim 317
 144. 3.6.1.1. Determinanty oporności na trimetoprim kodowane w ruchomych elementach genetycznych 318
 145. 3.6.1.2. Chromosomowa oporność na trimetoprim 319
 146. 3.6.2. Oporność na sulfonamidy 320
 147. 3.6.2.1. Determinanty oporności na sulfonamidy kodowane w ruchomych elementach genetycznych 320
 148. 3.6.2.2. Chromosomowa oporność na sulfonamidy 321
 149. 3.6.3. Oporność na antybiotyki β-laktamowe 323
 150. 3.6.3.1. Oporność Staphylococcus aureus wynikająca z obecności PBP2a 323
 151. 3.6.3.2. Oporność Enterococccus hirae wynikająca z obecności PBP3r 329
 152. 3.7. Oporność wynikająca z obecności białek ochronnych 329
 153. 3.7.1. Białka chroniące rybosom 330
 154. 3.7.2. Białka chroniące gyrazę 331
 155. 3.8. Podsumowanie 333
 156. 4. Poszukiwanie nowych antybiotyków, nowych celów dla antybiotyków oraz alternatywnych sposobów zwalczania bakterii Zdzisław Markiewicz 339
 157. 4.1. Nowe antybiotyki 341
 158. 4.2. Repozycjonowanie leków 347
 159. 4.3. Naturalne i syntetyczne peptydy przeciwbakteryjne 349
 160. 4.3.1. Nanosystemy służące do transportu przeciwdrobnoustrojowych peptydów 352
 161. 4.4. Bakteriofagi 356
 162. 4.5. Lizyny fagowe 359
 163. 4.6. „Łamacze” bakteryjnej oporności na antybiotyki 360
 164. 4.6.1. Inhibitory β-laktamaz 364
 165. 4.6.2. Inhibitory enzymów modyfikujących aminoglikozydy 366
 166. 4.6.3. Inhibitory pomp 369
 167. 4.6.4. Permeabilizacja osłon bakterii Gram-ujemnych 373
 168. 4.7. Wykorzystanie receptorów w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych 374
 169. 4.8. Inhibitory siły protonomotorycznej 376
 170. 4.9. Hybrydy antybiotykowe 379
 171. 4.10. Nowe cele dla antybiotyków w komórce bakteryjnej 381
 172. 4.10.1. Układy dwuskładnikowe 389
 173. 4.10.2. tRNA jako target 392
 174. 4.10.3. Wyczuwanie liczebności jako cel dla antybiotyków 393
 175. 4.10.4. Białka uczestniczące w bakteryjnym podziale komórkowym 397
 176. 4.11. Terapia fotodynamiczna 399
 177. 4.12. Probiotyki 400
 178. 4.13. Szczepionki 402
 179. 4.14. Przeciwciała monoklonalne 405
 180. 4.15. Immunomodulacja 406
 181. Polecana literatura 409
 182. Skorowidz *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 615
Numer inw.: 37602
Dostępność: tylko na miejscu

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.