Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji

Autor: Głodkowska, Joanna.

Odpowiedzialność:Joanna Głodkowska.
Hasła:Pedagogika specjalna
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dzieci niepełnosprawne - nauczanie
Pedagogika specjalna
Monografia
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Opis fizyczny:313, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia na stronach 297-313.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Edukacja i pedagogika
Powstanie dzieła:2017 r.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. WPROWADZENIE Dookreślanie znaczeń i budowanie systematyki dydaktyki specjalnej 9
 2. ROZDZIAŁ 1 Dydaktyka specjalna w poszukiwaniu wzorców – współczesne tendencje w edukacji źródłem uogólniających inspiracji 13
 3. 1.1. Wzorzec pierwszy – edukacja z równym prawem dostępu 16
 4. 1.2. Wzorzec drugi – edukacja zróżnicowana 17
 5. 1.3. Wzorzec trzeci – edukacja do uczestniczenia 20
 6. 1.4. Wzorzec czwarty – edukacja diagnostyczna 23
 7. 1.5. Wzorzec piąty – edukacja ku podmiotowości 25
 8. 1.6. Wzorzec szósty – edukacja w integrującej przestrzeni 26
 9. 1.7. Wzorzec siódmy – edukacja w harmonizowaniu 28
 10. 1.8. Wzorzec ósmy – edukacja profesjonalna 29
 11. 1.9. Wzorzec dziewiąty – edukacja wyzwalająca 30
 12. 1.10. Wzorzec dziesiąty – edukacja z optymizmem pedagogicznym 33
 13. ROZDZIAŁ 2 Wzorce dydaktyki specjalnej – budowanie konstruktu wyjaśniającego rzeczywistość edukacyjną 34
 14. 2.1. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii UCZEŃ – potrzeby edukacyjne, uczestniczenie, podmiotowość, dynamizm rozwojowy 38
 15. 2.1.1. Edukacja diagnostyczna 39
 16. 2.1.2. Edukacja do uczestniczenia 42
 17. 2.1.3. Edukacja ku podmiotowości 46
 18. 2.1.4. Edukacja wyzwalająca 49
 19. 2.2. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii WARUNKI – podstawy prawne, zróżnicowane formy kształcenia, integrująca przestrzeń 51
 20. 2.2.1. Edukacja z równym prawem dostępu 52
 21. 2.2.2. Edukacja zróżnicowana 56
 22. 2.2.3. Edukacja w integrującej przestrzeni 65
 23. 2.3. Wzorce dydaktyki specjalnej w kategorii NAUCZYCIEL – profesjonalizm, relacje edukacyjne, optymizm pedagogiczny 69
 24. 2.3.1. Edukacja profesjonalna 69
 25. 2.3.2. Edukacja w harmonizowaniu 78
 26. 2.3.3. Edukacja z optymizmem pedagogicznym 82
 27. ROZDZIAŁ 3 Kanony dydaktyki specjalnej – wyłonienie, nazwanie i implikacja badawcza 85
 28. 3.1. RÓŻNICOWANIE – z perspektywy kategorii edukacyjnej UCZEŃ 86
 29. 3.2. DOSTOSOWYWANIE – ze względu na kategorię edukacyjną WARUNKI 88
 30. 3.3. HARMONIZOWANIE – z perspektywy kategorii edukacyjnej NAUCZYCIEL 90
 31. 3.4. Wzorce i kanony dydaktyki specjalnej – systematyzacja przestrzeni edukacyjnej i obszary poszukiwań badawczych 92
 32. 3.4.1. RÓŻNICOWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii UCZEŃ 94
 33. 3.4.2. DOSTOSOWYWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii WARUNKI 95
 34. 3.4.3. HARMONIZOWANIE – przykładowe obszary badawcze w kategorii NAUCZYCIEL 97
 35. ROZDZIAŁ 4 Prawidłowości dydaktyczne i różnorodność w edukacji – od źródeł do aktualnych koncepcji 100
 36. 4.1. Dydaktyka jako obszar poznawania prawidłowości procesu nauczania–uczenia się – tradycja i aktualne poszukiwania 101
 37. 4.1.1. Konstruktywistyczna wizja edukacji – budowanie reprezentacji świata w umysłach uczniów 105
 38. 4.1.2. Uczenie się w aspekcie procesów regulacji – uczenie się jako sterowanie poznawcze 111
 39. 4.1.3. Poznawanie stylu uczenia się – źródła świadomego podnoszenia jakości działań dydaktycznych 115
 40. 4.1.4. Neurodydaktyka, dydaktyka kognitywistyczna – rozpoznawanie uczenia się przyjaznego umysłowi 118
 41. 4.1.5. Socjologia edukacji – uczeń w kontekstach społecznych 123
 42. 4.2. Kilka wątków historycznych – od praktyki wychowania do wypracowywania paradygmatu pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej 126
 43. 4.3. Trudności w uczeniu się a potrzeby specjalnych świadczeń edukacyjnych – między 1978 a 2005 rokiem 133
 44. 4.4. Specjalne potrzeby edukacyjne – próba redefinicji i zarysowania koncepcji 140
 45. 4.5. Jedność w różnorodności – zróżnicowany system edukacji dla wszystkich 148
 46. ROZDZIAŁ 5 Stałość i zmienność w dydaktyce specjalnej – obszary interpretacji 158
 47. 5.1. Potrzeby edukacyjne – propozycja wyjaśnienia w kategoriach stałości w dydaktyce specjalnej 159
 48. 5.1.1. Ciekawość poznawcza – potrzeba aktywności poznawczej 166
 49. 5.1.2. Poczucie własnej wartości – potrzeba akceptacji siebie 167
 50. 5.1.3. Komunikacja interpersonalna – potrzeba porozumiewania się 169
 51. 5.1.4. Eksploracja poznawcza – potrzeba badania i eksperymentowania 170
 52. 5.1.5. Podatność zadaniowa – potrzeba rozwoju i satysfakcji zadaniowej 170
 53. 5.2. Dydaktyka specjalna – początki, definicje 171
 54. 5.3. Przedmiot dydaktyki specjalnej 174
 55. 5.4. Zasady dydaktyki specjalnej – jedność w różnorodności edukacyjnej 175
 56. 5.4.1. Zasada różnicowania potrzeb edukacyjnych uczniów 178
 57. 5.4.2. Zasada dostosowywania procesu nauczania–uczenia się 180
 58. 5.4.3. Zasada harmonizowania relacji i kontekstów edukacyjnych 182
 59. ROZDZIAŁ 6 Swoistość dydaktyki specjalnej – odniesienia, relacje i poszukiwania empiryczne 185
 60. 6.1. Wyłanianie się obszarów dydaktyki specjalnej 187
 61. 6.2. Dydaktyka specjalna – rozpoznawanie relacji i nadawanie znaczeń 190
 62. 6.2.1. Pedagogika specjalna i dydaktyka specjalna a pedagogika ogólna i dydaktyka ogólna 190
 63. 6.2.2. Pedagogika specjalna a dydaktyka specjalna 193
 64. 6.2.3. Dydaktyka ogólna a dydaktyka specjalna 195
 65. 6.3. Konstrukt naukowego poznawania rzeczywistości edukacyjnej 197
 66. 6.4. Niektóre obszary dydaktyczne w zrealizowanych projektach badawczych młodych naukowców 207
 67. 6.4.1. Różnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów 207
 68. 6.4.2. Dostosowywanie procesu nauczania–uczenia się 214
 69. 6.4.3. Harmonizowanie relacji i kontekstów edukacyjnych 220
 70. ROZDZIAŁ 7 Systematyka dydaktyki specjalnej – propozycje konwencji dla projektowania dydaktyk specjalistycznych 230
 71. 7.1. Uczestnicy procesu kształcenia specjalnego – niektóre klasyfikacje ze względu na kanon RÓŻNICOWANIE 231
 72. 7.2. Populacja uczniów objętych specjalnymi potrzebami różnicowania, dostosowywania i harmonizowania 234
 73. 7.3. Stopień segregacyjności uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych 236
 74. 7.4. Systematyka – dydaktyka specjalna a dydaktyki specjalistyczne 241
 75. 7.4.1. Dydaktyki specjalistyczne zdefiniowane 243
 76. 7.4.2. Dydaktyki specjalistyczne niezdefiniowane 247
 77. 7.4.3. Dydaktyki specjalistyczne niedookreślone 250
 78. 7.5. Dydaktyka specjalna – istotne parametry kanonu DOSTOSOWYWANIE procesu nauczania–uczenia się 255
 79. 7.6. Dydaktyka specjalna – ujęcie z perspektywy kanonu HARMONIZOWANIE relacji i kontekstów edukacyjnych 265
 80. ROZDZIAŁ 8 Wybrane koncepcje pogłębiające interpretacje wzorców dydaktyki specjalnej 269
 81. 8.1. Afirmujący model niepełnosprawności – doświadczanie pozytywnego poczucia siebie jako osoby z niepełnosprawnością 270
 82. 8.2. Edukacja włączająca – rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej edukacji 274
 83. 8.3. Kultura niepełnosprawności – odkrywanie prawdziwego życia osób z niepełnosprawnością, ich nadziei, poczucia szczęścia i pomyślności życiowej 277
 84. 8.4. Normalizacja – zwiększanie świadomości społecznej, niwelowanie uprzedzeń, stygmatów, marginalizacji osób z niepełnosprawnością 279
 85. 8.5. Paradygmat niepełnosprawności – poszukiwanie rzetelnych konstruktów zespalających psychologię pozytywną i niepełnosprawność 283
 86. REKAPITULACJA Definicje i niektóre tezy do refleksji dydaktycznej 287
 87. BIBLIOGRAFIA

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 37.013
Numer inw.: 37603
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.