Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców

Autor: Felis, Paweł

Odpowiedzialność:Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz.
Hasła:Finanse przedsiębiorstwa
Prawo podatkowe
Przedsiębiorstwo
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia zdrowotne
Polska
Poradnik
Adres wydawniczy:Warszawa : Difin, 2019.
Wydanie:Wydanie 3., stan prawny styczeń 2019.
Opis fizyczny:364, [2] strony : ilustracje ; 23 cm.
Uwagi:Bibliografia, orzecznictwo, wykaz aktów prawnych na stronach 356-364.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje fachowe.
Dziedzina:Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Zakres czasowy:2019 r.
Powstanie dzieła:2019 r.
Twórcy:Jamroży, Marcin. . Autor

Szlęzak-Matusewicz, Joanna. . Autor

Odbiorcy:Szkoły wyższe. Przedsiębiorcy. Urzędnicy.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. * CZĘŚĆ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA PODATKÓW I PARAPODATKÓW
 2. ROZDZIAŁ 1. Podstawowe elementy opodatkowania
 3. 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek
 4. 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania
 5. 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka
 6. 1.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe
 7. 1.5. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach podatkowych
 8. CZĘŚĆ II. PODATKI DOCHODOWE
 9. ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
 10. 2.1. Podmioty uprawnione do opodatkowania w formie karty podatkowej
 11. 2.2. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej
 12. 2.3. Stawki karty podatkowej
 13. 2.4. Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe
 14. 2.5. Ewidencja podatkowa
 15. 2.6. Rozliczenie podatku
 16. ROZDZIAŁ 3. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 17. 3.1. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 18. 3.2. Stawki podatku
 19. 3.3. Zasady opodatkowania zbycia składników majątkowych podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 20. 3.4. Ewidencja podatkowa
 21. 3.5. Wysokość i rozliczenie podatku
 22. 3.6. Kredyt podatkowy
 23. 3.7. Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 24. ROZDZIAŁ 4. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych
 25. 4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 26. 4.1.1. Przychody podatkowe
 27. 4.1.2. Koszty uzyskania przychodu
 28. 4.2. Ustalenie dochodu do opodatkowania
 29. 4.3. Ewidencja podatkowa
 30. 4.4. Podstawa opodatkowania i wybór sposobu opodatkowania
 31. 4.4.1. Sposób opodatkowania dochodu - opodatkowanie progresywne i liniowe
 32. 4.4.2. Odliczenia od dochodu
 33. 4.4.3. Ustalenie podatku do zapłaty
 34. 4.5. Zaliczki na podatek dochodowy
 35. ROZDZIAŁ 5. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników
 36. 5.1. Przychody
 37. 5.2. Koszty uzyskania przychodów
 38. 5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 39. 5.4. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i podatku zryczałtowanego
 40. 5.5. Procedura obliczenia podatku i wynagrodzenia netto
 41. 5.6. Obowiązek składania deklaracji
 42. ROZDZIAŁ 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 43. 6.1. Obowiązek podatkowy i miejsce osiągania przychodów
 44. 6.2. Podatnicy CIT
 45. 6.3. Przychody podatkowe
 46. 6.3.1. Pojęcie
 47. 6.3.2. Przychody z zysków kapitałowych
 48. 6.3.3. Moment powstania przychodów
 49. 6.3.3.1. Przychody rozpoznawane memoriałowo
 50. 6.3.3.2. Przychody rozpoznawane kasowo
 51. 6.4. Koszty uzyskania przychodów
 52. 6.4.1. Pojęcie
 53. 6.4.2. Moment powstania kosztów
 54. 6.4.3. Wybrane pozycje kosztowe
 55. 6.4.3.1. Odpisy amortyzacyjne
 56. 6.4.3.2. Straty w składnikach majątkowych
 57. 6.4.3.3. Różnice kursowe
 58. 6.4.3.4. Koszty finansowania dłużnego
 59. 6.4.3.5. Koszty finansowania własnego
 60. 6.4.3.6. Koszty świadczeń niematerialnych
 61. 6.5. Korekta przychodów lub kosztów
 62. 6.5.1. Szacowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług
 63. 6.5.2. Korekta cen transferowych
 64. 6.5.3. Okres ujęcia korekty
 65. 6.6. Ustalanie podstawy opodatkowania
 66. 6.6.1. Zysk bilansowy a dochód podatkowy
 67. 6.6.2. Zwolnienia przedmiotowe
 68. 6.6.3. Odliczenia od dochodu
 69. 6.6.3.1. Straty podatkowe
 70. 6.6.3.2. Darowizny
 71. 6.6.3.3. Ulga badawczo-rozwojowa
 72. 6.6.4. Ustalanie zobowiązania podatkowego
 73. 6.6.4.1. Stawka podatku
 74. 6.6.4.2. Odliczenia od podatku
 75. 6.6.4.3. Zaliczki na podatek
 76. 6.6.4.4. Schemat ustalania zobowiązania podatkowego
 77. 6.7. Szczególne zasady opodatkowania
 78. 6.7.1. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
 79. 6.7.2. Niektóre przychody nierezydentów
 80. 6.7.3. Dochód zagranicznych jednostek kontrolowanych
 81. 6.7.4. Podatek od przychodów z budynków
 82. 6.7.5. Podatek od niezrealizowanych zysków
 83. 6.8. Zeznania podatkowe
 84. CZĘŚĆ III. PODATKI OD OBROTU
 85. ROZDZIAŁ 7. Podatek od towarów i usług (VAT)
 86. 7.1. Podatnicy VAT
 87. 7.2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
 88. 7.2.1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
 89. 7.2.2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 90. 7.2.3. Eksport towarów
 91. 7.2.4. Import towarów
 92. 7.2.5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 93. 7.2.6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 94. 7.3. Miejsce świadczenia
 95. 7.3.1. Miejsce świadczenia dla usług
 96. 7.3.2. Miejsce świadczenia dla towarów
 97. 7.4. Obowiązek podatkowy
 98. 7.5. Podstawa opodatkowania
 99. 7.6. Stawki podatku
 100. 7.7. Podatek naliczony
 101. 7.8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 102. 7.9. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku
 103. 7.10. Mechanizm podzielonej płatności
 104. 7.11. Ewidencje i deklaracje podatkowe
 105. ROZDZIAŁ 8. Podatek akcyzowy
 106. 8.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
 107. 8.2. Podatnicy podatku akcyzowego
 108. 8.3. Zwolnienia podatkowe
 109. 8.4. Obowiązek podatkowy
 110. 8.5. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
 111. 8.6. Znaki akcyzy
 112. 8.7. Zapłata akcyzy
 113. 8.8. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze
 114. ROZDZIAŁ 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 115. 9.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
 116. 9.2. Relacje między PCC i VAT
 117. 9.3. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
 118. 9.4. Obowiązek podatkowy
 119. 9.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
 120. 9.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku
 121. CZĘŚĆ IV. PODATKI MAJĄTKOWE
 122. ROZDZIAŁ 10. Podatek od nieruchomości
 123. 10.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
 124. 10.2. Podatnicy podatku od nieruchomości
 125. 10.3. Stawki w podatku od nieruchomości
 126. 10.4. Obowiązek podatkowy. Terminy i sposób zapłaty podatku od nieruchomości
 127. 10.5. Zwolnienia podatkowe jako przykład preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości
 128. 10.6. Uprawnienia rady gminy w podatku od nieruchomości
 129. ROZDZIAŁ 11. Podatek rolny
 130. 11.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
 131. 11.2. Podatnicy podatku rolnego
 132. 11.3. Zasady ustalania i wysokość podatku rolnego
 133. 11.4. Obowiązek podatkowy, zapłata i pobór podatku
 134. 11.5. Preferencje podatkowe w podatku rolnym
 135. 11.5.1. Zwolnienia podatkowe w podatku rolnym
 136. 11.5.2. Ulgi podatkowe w podatku rolnym
 137. 11.5.3. Zbieg prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów
 138. 11.6. Uprawnienia rady gminy w podatku rolnym
 139. ROZDZIAŁ 12. Podatek leśny
 140. 12.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku leśnym
 141. 12.2. Zasady ustalania wysokości podatku leśnego
 142. 12.3. Podatnicy i ich obowiązki podatkowe w podatku leśnym
 143. 12.3.1. Obowiązki osób fizycznych
 144. 12.3.2. Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych
 145. 12.4. Zwolnienia podatkowe - jako jedyne preferencje w podatku leśnym
 146. 12.5. Uprawnienia rady gminy w podatku leśnym
 147. ROZDZIAŁ 13. Podatek od środków transportowych
 148. 13.1. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych
 149. 13.2. Podatnicy podatku od środków transportowych i ich obowiązek podatkowy
 150. 13.3. Stawki w podatku od środków transportowych
 151. 13.4. Zwolnienia przedmiotowe i zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym - preferencje w podatku od środków transportowych
 152. 13.5. Uprawnienia rady gminy w podatku od środków transportowych
 153. CZĘŚĆ V. SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW
 154. ROZDZIAŁ 14. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych
 155. 14.1. Informacje ogólne
 156. 14.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 157. 14.2.1. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 158. 14.2.2. Podstawa wymiaru składek
 159. 14.2.3. Stopy procentowe składek
 160. 14.3. Ubezpieczenie zdrowotne
 161. 14.4. Fundusz Pracy
 162. 14.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 163. 14.6. Obowiązki rejestracyjne płatnika
 164. 14.7. Procedura wpłaty składek
 165. 14.8. Sankcje za niestosowanie się do obowiązku w zakresie ubezpieczeń *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 658.14/.17
Numer inw.: 37723
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.