Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Zarządzanie produkcją i usługami

Autor: Pająk, Edward.

Odpowiedzialność:Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka.
Seria:ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Hasła:Produkcja
Usługi
Podręcznik
Adres wydawniczy:Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2014.
Opis fizyczny:396 stron : wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia na stronach 391-396.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje fachowe. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Zarządzanie i marketing
Powstanie dzieła:2014 r.
Twórcy:Klimkiewicz, Marek. Autor

Kosieradzka, Anna. Autor

Przeznaczenie:Dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji, a także dla studentów innych wyższych uczelni i pracowników przedsiębiorstw.
Odbiorcy:Szkoły wyższe. Przedsiębiorcy.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. * Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
 2. 1.1. Rozwój historyczny i przyszłość przedsiębiorstw
 3. 1.2. Globalizacja, system gospodarczy i system produkcyjny
 4. 1.3. Zadania i techniki zarządzania
 5. 1.4. Pytania i zadania kontrolne
 6. Rozdział 2. Istota zarządzania produkcją i usługami
 7. 2.1. Pojęcie systemu produkcyjnego (usługowego)
 8. 2.2. Pojęcie zarządzania produkcją i działalnością usługową
 9. 2.3. Doskonalenie systemu produkcyjnego
 10. 2.4. Pytania i zadania kontrolne
 11. Rozdział 3. Produkt - wyrób lub usługa
 12. 3.1. Produkt
 13. 3.2. Usługa
 14. 3.2.1. Cechy usługi
 15. 3.2.2. Klasyfikacja usług
 16. 3.2.3. Znaczenie usług dla gospodarki
 17. 3.2.4. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb klienta
 18. 3.3. Cykl życia produktu na rynku
 19. 3.3.1. Cykl życia wyrobu
 20. 3.3.2. Cykl życia usługi
 21. 3.4. Powiązanie projektowania produktów z marketingiem i wytwarzaniem
 22. 3.5. Wartość produktu dla klienta
 23. 3.6. Kryteria projektowania wyrobów
 24. 3.6.1. Kryteria konstrukcyjne projektowania wyrobów
 25. 3.6.2. Kryteria wytwórcze projektowania wyrobów
 26. 3.6.3. Kryteria eksploatacyjne projektowania wyrobów
 27. 3.7. Kryteria projektowania usług
 28. 3.8. Projektowanie wyrobów
 29. 3.8.1. Współpraca z klientem w procesie przygotowania wyrobu
 30. 3.8.2. Tradycyjny (sekwencyjny) rozwój wyrobu
 31. 3.8.3. Projektowanie współbieżne
 32. 3.8.4. Innowacje i modyfikacja wyrobów oraz nowoczesne metody ich wytwarzania
 33. 3.9. Opracowywanie nowych usług
 34. 3.9.1. Projektowanie usług
 35. 3.9.2. Zarządzanie projektowaniem usług
 36. 3.9.3. Przyczyny niepowodzeń wprowadzonych usług
 37. 3.10. Pytania i zadania kontrolne
 38. Rozdział 4. Proces
 39. 4.1. Przygotowanie produkcji
 40. 4.2. Projektowanie procesów
 41. 4.2.1. Informacje wejściowe do projektowania procesów systemu produkcyjnego
 42. 4.2.2. Projektowanie operacji technologicznych
 43. 4.2.3. Projektowanie procesów pomocniczych
 44. 4.3. Organizacja przepływu strumienia materiałów w systemie produkcyjnym
 45. 4.4. Kooperacja między systemami produkcyjnymi
 46. 4.5. Jakość procesów
 47. 4.6. Metody optymalizacyjne stosowane podczas projektowania procesów
 48. 4.7. Pytania i zadania kontrolne
 49. Rozdział 5. Przedsiębiorstwo - lokalizacja i projektowanie
 50. 5.1. Wybór lokalizacji przedsiębiorstwa
 51. 5.1.1. Strategie lokalizacji
 52. 5.1.2. Kryteria wyboru lokalizacji
 53. 5.1.3. Metody oceny miejsca lokalizacji
 54. 5.2. Lokalizacja usług
 55. 5.2.1. Czynniki mające wpływ na wybór lokalizacji usług
 56. 5.2.2. Techniki ustalania lokalizacji usług
 57. 5.3. Projektowanie systemu produkcyjnego
 58. 5.3.1. Struktura organizacyjna
 59. 5.3.2. Struktura produkcyjna
 60. 5.3.3. Struktura przestrzenna systemu produkcyjnego
 61. 5.3.4. Projektowanie procesu logistycznego
 62. 5.4. Możliwości produkcyjne - obliczanie i zarządzanie zdolnością produkcyjną
 63. 5.4.1. Długookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
 64. 5.4.2. Krótkookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
 65. 5.5. Specyfika przedsiębiorstwa usługowego związana z procesem świadczenia usług i zasobami
 66. 5.5.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw usługowych i grupowanie stanowisk pracy
 67. 5.5.2. Zarządzanie kolejkami w usługach i modele struktury kolejki
 68. 5.5.3. Zarządzanie relacjami z klientami w usługach (CRM)
 69. 5.5.4. Zarządzanie wiedzą w organizacjach usługowych
 70. 5.5.5. Zarządzanie potencjałem usługowym
 71. 5.6. Organizacja obsługi eksploatacyjnej zasobów technicznych przedsiębiorstwa
 72. 5.6.1. Czynniki powodujące uszkodzenia
 73. 5.6.2. Obsługa techniczna
 74. 5.6.3. Ogólne zasady organizacji napraw
 75. 5.7. Pytania i zadania kontrolne
 76. Rozdział 6. Istota planowania i sterowania produkcją i realizacją usług
 77. 6.1. Wprowadzenie do planowania i sterowanie produkcją
 78. 6.1.1. Planowanie jako jedna z funkcji zarządzania. Klasyfikacje planów
 79. 6.1.2. Przepływ informacji i decyzji w planowaniu
 80. 6.1.3. Planowanie i sterowanie produkcją
 81. 6.2. Planowanie produkcji
 82. 6.2.1. Hierarchia i zakres planów produkcji
 83. 6.2.2. Planowanie ogólnozakładowe
 84. 6.2.3. Planowanie międzykomórkowe (międzywydziałowe)
 85. 6.2.4. Planowanie wewnątrzkomórkowe (wewnątrzwydziałowe)
 86. 6.3. Sterowanie produkcją
 87. 6.3.1. Funkcje sterowania produkcją
 88. 6.3.2. Schemat sterowania produkcją
 89. 6.3.3. Metody sterowania produkcją
 90. 6.4. Normatywy przepływu produkcji
 91. 6.5. Specyfika sterowania realizacją usług
 92. 6.5.1. Sterowanie realizacją świadczenia usług
 93. 6.6. Pytania i zadania kontrolne
 94. Rozdział 7. Planowanie zagregowane - ogólnozakładowe
 95. 7.1. Planowanie strategiczne i strategia produkcyjna
 96. 7.2. Produkcja na zapas i produkcja na zamówienie
 97. 7.3. Prognozowanie popytu
 98. 7.3.1. Cele prognozowania w przedsiębiorstwie
 99. 7.3.2. Metody prognozowania popytu
 100. 7.3.3. Ocena trafności prognozy
 101. 7.4. Planowanie zagregowane
 102. 7.5. Główny harmonogram produkcji
 103. 7.6. Pytania i zadania kontrolne
 104. Rozdział 8. Planowanie i sterowanie międzykomórkowe
 105. 8.1. Cele międzykomórkowego sterowania produkcją
 106. 8.2. Sterowanie według cyklu produkcyjnego
 107. 8.3. Sterowanie według taktu produkcji
 108. 8.4. Podstawowe systemy sterowania produkcją
 109. 8.4.1. Systemowe podejście do sterowania produkcją - systemy ssące i tłoczące
 110. 8.4.2. Systemy klasy MRP, MRPII i ERP
 111. 8.4.3. System Just-In-Time (JIT) - dokładnie na czas
 112. 8.4.4. System zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT)
 113. 8.4.5. Porównanie MRPII, JIT i OPT
 114. 8.5. Sterowanie procesem logistycznym i zarządzanie łańcuchem dostaw
 115. 8.6. Zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach
 116. 8.6.1. Dostawy dokładnie na czas w usługach
 117. 8.6.2. Zarządzanie informacjami w łańcuchu dostaw i elektroniczna wymiana danych
 118. 8.7. Planowanie remontów i obsługi eksploatacyjnej (technicznej) maszyn i urządzeń
 119. 8.8. Specyfika planowania i sterowania produkcją jednostkową
 120. 8.9. Pytania i zadania kontrolne
 121. Rozdział 9. Sterowanie wewnątrzkomórkowe
 122. 9.1. Cele wewnątrzkomórkowego sterowania produkcją
 123. 9.2. Sterowanie według harmonogramów operacyjnych
 124. 9.3. Sterowanie procesami pomocniczymi
 125. 9.3.1. Harmonogram dostaw
 126. 9.3.2. Harmonogram obciążenia środków transportu
 127. 9.4. Sterowanie jakością w produkcji
 128. 9.4.1. Wprowadzenie
 129. 9.4.2. Zmienne losowe w procesach
 130. 9.4.3. Statystyczna kontrola procesu
 131. 9.5. Metody zarządzania realizacją usług - modele struktury kolejek
 132. 9.5.1. Jednokanałowy system obsługi
 133. 9.5.2. Wielokanałowy system obsługi
 134. 9.6. Zarządzanie jakością usług
 135. 9.6.1. Parametry jakości usług
 136. 9.6.2. Ocena jakości świadczonych usług i mierniki jakości w sektorze usługowym
 137. 9.7. Pytania i zadania kontrolne
 138. Rozdział 10. Zarządzanie zapasami w warunkach popytu niezależnego
 139. 10.1. Rodzaje materiałów
 140. 10.2. Funkcje zapasów
 141. 10.3. Podstawowe pojęcia i normatywy stosowane w zarządzaniu zapasami
 142. 10.3.1. Popyt zależny i niezależny
 143. 10.3.2. Podstawowe normatywy w sterowaniu zapasami
 144. 10.3.3. Koszty zapasów
 145. 10.3.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia
 146. 10.4. Klasyfikacja zapasów ze względu na wielkość zużycia
 147. 10.5. Systemy zarządzania zapasami
 148. 10.5.1. System zarządzania zapasami ze stałym okresem dostawy
 149. 10.5.2. System zarządzania zapasami ze stałą wielkością dostawy
 150. 10.5.3. Inne systemy zarządzania zapasami
 151. 10.5.4. Dostawy w systemie JIT
 152. 10.6. Pytania i zadania kontrolne
 153. Rozdział 11. Analiza i modelowanie procesów
 154. 11.1. Ogólna charakterystyka podejścia procesowego
 155. 11.2. Mapy procesu
 156. 11.2.1. Mapa procesu wytwórczego
 157. 11.2.2. Mapa aktywności zasobów
 158. 11.3. Modele procesu
 159. 11.4. Zasady opracowania map strumienia wartości
 160. 11.5. Pytania i zadania kontrolne
 161. Rozdział 12. Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją i usługami
 162. 12.1. Trendy i tendencje w zarządzaniu produkcją
 163. 12.1.1. Wyzwania dla zarządzania produkcją
 164. 12.1.2. Podejście procesowe do zarządzania produkcją
 165. 12.2. Współczesne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
 166. 12.2.1. Metoda 5S - podstawa współczesnych systemów zarządzania produkcją
 167. 12.2.2. Kaizen - ciągłe doskonalenie
 168. 12.2.3. Szczupłe wytwarzanie (LM)
 169. 12.2.4. Teoria ograniczeń (TOC)
 170. 12.2.5. Kompleksowe produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń (TPM)
 171. 12.2.6. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 172. 12.2.7. Six Sigma
 173. 12.2.8. Inne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
 174. 12.3. Wytwarzanie na światowym poziomie (WCM)
 175. 12.4. Nowoczesne kierunki zarządzania usługami
 176. 12.4.1. E-gospodarka
 177. 12.4.2. Rola wiedzy w organizacjach
 178. 12.4.3. Outsourcing
 179. 12.5. Pytania i zadania kontrolne
 180. Rozdział 13. Aspekty humanizacyjne zarządzania produkcją i usługami
 181. 13.1. Motywowanie pracowników, teorie motywacji i strumenty motywacji
 182. 13.2. Systemy wynagrodzeń
 183. 13.3. Planowanie zatrudnienia i obsady stanowisk
 184. 13.4. Planowanie rozwoju kadr i szkolenia
 185. 13.5. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
 186. 13.6. Motywacyjne metody organizacji pracy
 187. 13.7. Aspekty humanizacyjne zarządzania usługami
 188. 13.8. Pytania i zadania kontrolne
 189. Rozdział 14. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami
 190. 14.1. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji i prac inżynierskich
 191. 14.2. Komputerowe wspomaganie planowania i sterowania produkcją
 192. 14.3. Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami
 193. 14.3.1. Ogólne wiadomości o SIZ mogących znaleźć zastosowanie we wspomaganiu działalności usługowej
 194. 14.3.2. Przykładowe SIZ dostępne na rynku i wspomagające działalność usługową
 195. 14.4. Pytania i zadania kontrolne
 196. Słownik ważniejszych pojęć
 197. Bibliografia

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 658
Numer inw.: 37741
Dostępność: tylko na miejscu

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

book


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.